אוספים, תחביב בעל ערך כספי הדורש ביטוח

* מאת: גדעון  ארמן

 מאז הולדתנו אנחנו מחונכים על איסוף אוספים כפעילות חינוכית ומרחיבת אופקים. זה מתחיל עם אוסף בולים, מטבעות, תמונות של גיבורי ספורט, סיכות, מפיות וממשיך עם אוספים של עתיקות, אומנות, כלי נשק, עטים, תכשיטים, יינות, ועוד.

לאוספים אלה, מעבר להיותם תחביב בעל ערך סנטימנטאלי, ונפשי עבור העוסק בו , ומעבר לשעות הרבות המוקדשות לאוסף לשמירתו ולפיתוחו, יש להם גם ערך כספי לא קטן.

אוספים אלה נבנים ונאספים על פני שנים רבות, כאשר במידה ויגרם להם נזק פיזי, יהא זה כמעט בלתי אפשרי לבנות אותם מחדש, במיוחד כאשר מדובר בפריטים מיוחדים ונדירים במיוחד, אשר ממילא הם היקרים ביותר מבחינת ערכם הכספי.

השאלה הנשאלת היא איך ועד כמה ניתן לבטח את האוספים הללו ועל איזה נקודות עיקריות וייחודיות יש לחשוב ולהקפיד בעת רכישת הביטוח עבורם.

הפתרון הטבעי ביותר הוא “הפוליסה לביטוח הדירה ותכולתה”. מכיוון, שברב המקרים מדובר באוספים פרטיים, הרי שבהיותם חלק מתכולת ביתם של האספנים היא עקרונית אמורה להיות מכוסה במסגרת כיסויי פוליסה תקנית לביטוח תכולת הדירה, אלא, שיש בה מגבלות כיסוי לגבי אוספים מסוימים. מגבלות שכדאי להכיר. את המגבלות הרלוונטיות לעניינינו יש להפריד לשני סוגים מגבלות מוחלטות, ומגבלות של גובה הכיסוי הניתן.

במסגרת המגבלות המוחלטות שנראות לי רלוונטיות נמצא מגבלות כגון: זהב, כסף, ומתכות יקרות במצב גולמי, אבנים יקרות שאינן חלק מתכשיט, כלי נשק, כתבי יד ועוד.

במסגרת מגבלות הערך ניתן למצוא מגבלות כמו: יצירות אומנות, עתיקות, אוספים בעלי ערך היסטורי, מדעי אומנותי, מערכות כלי אוכל, אוסף בולים, אוסף מטבעות, תכשיטים ועוד אשר לגביהם יש מגבל של אחוז מסוים מסכום הביטוח וכן מגבלה לערך פריט.

(לרשימת המגבלות המלאה כדאי לעיין בפוליסה עצמה). כלומר, כל מה שאינו נופל במסגרת המגבלות הללו מכוסה ממילא בביטוח תכולת הדירה, אך רק כנגד הסיכונים המבוטחים שם.

קיימת גם האפשרות להרחיב את ביטוח תכולת הדירה על ידי הרחבת הפוליסה לכלול פרק הרחבה לביטוח כל הסיכונים לדברי ערך. עם זאת, יש להביא בחשבון שברוב חברות הביטוח יש מגבלות על גובה הסכום שניתן לבטח תחת פרק כל הסיכונים  של פוליסה זו.

 

פיתרון ביטוחי נוסף המקובל לביטוח אוספים הוא ה”פוליסה לביטוח כל הסיכונים”. הביטוח הזה שבמקורו נועד לביטוח תכשיטים ודברי ערך, הוא ביטוח רחב ביותר, ובהחלט יכול להוות בסיס טוב גם לביטוח אוספים בהיותם דברי ערך לכל דבר. יצוין שבמקרה של בחירת פוליסה זו לביטוח האוספים, מדובר בכיסוי תחת פוליסה עצמאית, ייעודית שעומדת בפני עצמה. אלא שיש לשים לב לחריגים שקיימים בפוליסות אלה, כמו: שריטות, נזקים במהלך ניקוי או תיקון, שבר לחפצים שבירים, קילקול או שבר מכני, ועוד. מידת חשיבות והשפעת החריגים על  מידת הכיסוי, תלויה באוסף הספציפי אותו אנו מבקשים לבטח.

ביטוח נוסף שקיים בשוק, למרות שאינו  נחשב לביטוח סטנדרטי, הוא ביטוח “בלוק תכשיטים”  (jewellery block ). ביטוח זה מיועד במקורו ליצרני וסוחרי תכשיטים, אך בהתאמות מזעריות הוא יכול להתאים גם לכיסוי אוספים פרטיים. הביטוח הוא רחב ביותר במתקונת כל הסיכונים, וניתן להרחבה גם לנשיאה, העברה ותצוגה. ביטוח זה נמכר הן על ידי חברות ביטוח והן על ידי סוכניות ביטוח שהן מורשות ללוידס.

סוג ביטוח נוסף הרלוונטי לענייננו, הוא “ביטוח חפצי אומנות” ( Fine art insurance ). גם ביטוח זה אינו קיים בשוק כפוליסת מדף, אך הוא ניתן להשגה גם בחלק מחברות הביטוח וגם אצל סוכנויות מורשות לויד’ס.ביטוח זה מיועד לכיסוי תצוגות ותערוכות של חפצי אומנותׂבמוזיאונים וגלריות. לרבות בעת תצוגה, אחסון והעברה. זה הביטוח הטוב ביותר לכיסוי אוספי אומנות גדולים ויקרים.

ישנם אוספים אשר נדרש להם כיסוי מיוחד מעבר לכיסוי הניתן על ידי הפוליסות הנ”ל. למשל, אוספים אשר מחייבים שמירה בתנאי אקלים, לחות או טמפרטורה מיוחדים כמו אוסף יינות, או פריטים שאמורים להישמר בתנאי אויר מיוחדים כמו: עתיקות מסוימות, פריטים אלקטרוניים, חפצי אומנות מיוחדים ועוד. במקרה כזה יתכן מצב של קילקול או עבדן ערכם של פריטים אלה במקרה שמערכת האקלים או הקירור או מערכות אחרות שאמורות לשמור על אותו פריט יושבתו עקב אירוע שבר או הפסקת חשמל, או אירוע פתאומי בלתי צפוי אחר. 

לכן, יש לשקול רכישת ביטוח שבר מכני לציוד, וביטוח קלקול סחורה עקב שבר מכני שיכסה נזק עקב הקלקול של הפריטים כפי שתואר לעיל.

 

בעת עריכת ביטוח לאוספים יש לשים לב לבעיות שונות שהן ייחודיות לסוג זה של רכוש בהיותו נשוא ביטוח, בחלק מהן נדון להלן.

נקודה שהיא רבת חשיבות בביטוח האוספים נובעת מהעובדה, שחלק מהאספנים עוסקים בפעילות של רכישת ומכירת פריטים מתחום האוסף ברחבי העולם. לרבות השתתפות בכנסים של אספנים שם הם מציגים את אוספיהם ועוסקים בקניה מכירה והחלפה של פריטים מתוך האוספים. הפתרון הפשוט לבעיה זו יכול שייעשה על ידי הרחבת הגבולות הטריטוריאליים של הביטוח הקיים, כדי לכלול את הרכוש בעת הימצאו בכל העולם לרבות בעת העברתו ממקום למקום. פתרון אפשרי אחר, הוא במסגרת הביטוח הימי/אוירי וזה ביטוח הקרוי “on-tour”, שמאפשר כיסוי של הרכוש לאורך כל תנועתו על פני העולם לרבות בעת ההעברה, האחסון והתצוגה. במסגרת ביטוח זה ניתן לבנות גם פתרון לכיסוי פריטים אשר נרכשים על ידי האספנים במהלך המסע בחו”ל.  

נקודה חשובה שיש לשים לב אליה היא, שכאשר האבדן או הנזק נגרם לפריט בודד מתוך האוסף או מתוך סדרה שמהווה חלק מהאוסף, תגמולי הביטוח ישולמו על בסיס ערכו של הפריט הבודד ולא על פי אובדן ערכו של האוסף כולו או של הסידרה השלמה אליה הפריט משתייך. לפיכך, במידה וקיימת במסגרת האוסף סידרה כזאת, שאבדן פריט אחד ממנה יגרום לאובדן ערכה של כל הסידרה, יש לדאוג ולהרחיב את הכיסוי כך שייתן הגנה גם למצב כזה.

נקודה חשובה ביותר לסיום הדיון בנושא, והיא רלוונטית לכל אחד הביטוחים שהוזכרו לעיל או כל פתרון אחר שימצא. נובעת מהעובדה, שבהרבה מאד מקרים, במיוחד כאשר מדובר בפריטים מיוחדים ונדירים, לא ניתן כלל לאתר פריט חליפי ו/או דומה לזה שניזוק או אבד. ומכיוון שכך, גם אין יכולת להתבסס על ערך שוק של פריט כזה. מה עוד שערכם של פריטים כאלה יכול להיות נזיל ומשתנה על פני זמן ולעיתים השינויים הם גדולים, פתאומיים ובלתי צפויים לחלוטין, הן כלפי מעלה והן כלפי מטה.

לפיכך, יש חשיבות רבה בעת עריכת ביטוח עבור אוספים, להמציא לחברת הביטוח הערכה של מומחה שמתמחה באוספים מסוג זה שהוא נשוא הביטוח. בעקרון, אין בעיה מיוחדת למצוא מומחים לכל תחום ובמידת הצורך ניתן לפנות גם לגופים מוסדיים כמו: אוניברסיטאות או מוזיאונים גדולים שלהם בעלי מקצוע כמעט לכל תחום, או לגופים בינלאומיים שעוסקים בכך כמו חברות שעיסוקן מכירות פומביות כמו סותבי’ס, כריסטי’ס או דומיהם, שיש להם בדרך כלל גם נציגויות בארץ. לאחר ביצוע ההערכה יש לדרוש מהמבטחים שהביטוח יעשה על בסיס ההערכה ושהסכומים הנקובים בהערכה יהוו “ערך מוסכם” הן לעניין סכומי הביטוח והן לעניין תגמולי הביטוח.  רק ביטוח על בסיס “ערך מוסכם” ימנע ויכוחים  ומחלוקות מיותרים עם המבטחים לעניין שווי הפריטים במקרה של אובדן או נזק.