אישור הביטוח – מנוצל לעושק המבוטח

מאת: גדעון ארמן

חברות הביטוח מצאו לעצמן דרך לנצל את אישורי הביטוח עליהם הן חותמות כדי לפגוע בזכויות המבוטח על פי הפוליסות שנערכו עבורו.
הדבר מוצא את ביטויו בצורה בולטת בביטוחי החבויות בעיקר, כאשר גבול האחריות שנידרש על ידי מבקש האישור נמוך מגבול האחריות אשר רכש המבוטח בכסף מלא. במצב זה, קובעת המבטחת כי לעניין הפעילות נשוא אישור הביטוח גבול האחריות יהיה הגבול הנקוב באישור הביטוח ולא הגבול הנקוב בפוליסה. כלומר, לדוגמה, המבוטח קבלן, שמודע לצרכיו רכש ביטוח בגבול אחריות של 10,000,000 ₪, רב מזמיני העבודות עבורם הוא עובד דורשים ממנו אישורי ביטוח בסכומים נמוכים יותר, נניח 5,000,000 ₪. במצב הרווח בשוק, חברת הביטוח מרגע החתימה על האישור תגביל את הכיסוי בכל הקשור לעבודות עבור המזמינים לגבול הנמוך. כך נוצר מצב, שהמבטח ערך פוליסה על 10,000,000 ₪ גבה את הפרמיה בהתאם לכך, אולם הכיסוי שהוא מעמיד למבוטחים עומד על חצי מזה.
אם היו המבטחים מגבילים את הכיסוי רק לגבי המזמינים עצמם זה היה נכון ולגיטימי, שכן זה מה שהם ביקשו. אולם, הטלת המגבלה גם על המבוטח המקורי של הפוליסה אין לה שום סיבה או לגיטימיות. המבוטח שילם עבור הגבול הגבוה ובכל מקרה מגיע לו כיסוי מלא על בסיס גבול האחריות שהוא רכש.
כמו תמיד, בענף שלנו, מי שיזם את הרעיון הוא מחלקות התביעות שמחפשות כל הזמן דרכים חדשות ומקוריות להקטין את אחריות המבטחים גם אם זה, ובדרך כלל זה כך, על חשבון המבוטחים. אולם, לאט לאט, זה חדר והעמיק, וההגבלה נכנסת כיום לדף הרשימה של הפוליסה בכל חתימה על אישור ביטוח.
יש כמה דרכים להתמודד עם התופעה הזאת. דרך אחת היא לדרוש מחברת הביטוח שלא לעשות זאת תוך עמידה על זכות המבוטח לקבל את הכיסוי המלא בהתאם לגבול האחריות אותו רכש ושילם עליו במיטב כספו. או לחילופין להכניס סעיף לרשימה שקובע באופן מפורש שהאמור באישור הביטוח לא יפגע בשום צורה בזכויות המקוריות של המבוטח על פי הפוליסה. אולם, הדרך הקלה והפשוטה ביותר היא, לעבור על אישור הביטוח לפני העברתו לחברה לחתימה ולתקן עליו את גבולות האחריות כך שיתאימו לגבולות האחריות הקיימים בפוליסה גם אם הם גבוהים יותר מהנדרש על ידי המזמין. המזמין וודאי לא יתנגד לקבל גבולות אחריות גבוהים יותר מאשר ביקש והמבטח לא יוכל לנצל את המצב ולפגוע בזכויות המבוטח.
בנוסף, יש דבר נוסף אותו יש לשקול והוא, הגשת תביעה יצוגית נגד המבטחים להחזר הפרמיות למבוטחים בגין הקטנת גבולות האחריות של הפוליסה.