אישור קיום ביטוחים-מה יהיה הסוף!

מאת: גדעון  ארמן

הדרישה הבלתי פרופורציונאלית של המצאת אישור קיום ביטוחים כתנאי כמעט בכל הסכם התקשרות יוצרת קשיים רבים על הצדדים בחוזה. הנושא נדון כבר מכל כיוון אפשרי מעל כל במה אפשרית. יש הטוענים שמקור הבעיה הוא בכך שאין בארצנו נוסח פוליסה מסויים אשר מקובל על כל הענף ואשר מתאים לביטוח תעשייתי ומסחרי גדול. אחרים טוענים שהבעיה היא בכך שהשוק לא הצליח להוציא מתוכו אישור קיום ביטוחים שיהיה מקובל על כולם. אני טוען שהבעיה היא שהנושא הזה הפך לשוק של הורדת ידיים וכל דאלים גבר.

לגבי הטענה על החוסר בנוסח פוליסה מוגדר ומוכר שישמש כנוסח בסיסי, הרי שקיים כבר נוסח כזה. שהוא נוסח ה”ביט” של קבוצת כלל אשר למעשה אומץ על ידי רב חברות הביטוח בשינויים קלים. גם אישורי הביטוח השונים המסתובבים בשוק, רובם מתייחסים לנוסחים אלה. לעומת זאת, הדרישה למציאת נוסח מוסכם ויחיד לאישורי קיום ביטוח היא לדעתי לחלוטין לא ריאלית.   אישור ביטוח אמור להיות מותאם לתנאי ההסכם הספציפי ולצורכי הצדדים בהתייחס לפעילותם נשוא ההסכם ולמערך הביטוחים המוצע על ידי שוק הביטוח. למשל, בהסכמי עבודות קבלניות יש להניח שידרשו סעיפים שונים לפי הפעילות המתבצעת. נוסח שונה יידרש לעבודות עפר ותשתית המתבצעות במרחבי הנגב בחודשי הקיץ, נוסח אחר יידרש לעבודות של בניה למגורים בלב תל אביב ונוסח אחר לעבודות גישור בנחלי הצפון בחודשי החורף. אם היינו עובדים נכון, היינו משתדלים להתאים את דרישות הביטוח מהצדדים, לצרכים האמיתיים שלהם, תוך שמירה על סבירות הדרישות הן בהתייחס לביטוחים המקובלים והקיימים בשוק והן בהתייחס לסכומי הביטוח וגבולות האחריות הנדרשים בביטוחי החבויות. כל עוד הדרישות המופיעות באישורי הביטוח הן סבירות ונכונות לא צריכה להיות כל בעיה לקבל את הסכמת המבטח לדרישות הנקובות בהם.

עיקר הבעיות נוצרות כאשר הדרישות באישור הביטוח הן חסרות פרופורציה, או בלתי סבירות או נוגדות את המקובל והנכון בענף הביטוח. כאשר, לא במפתיע, ככל שהדרישות הן יותר בלתי סבירות כך קשה יותר לקבל שיתוף פעולה מצד מנסחי האישור לתיקונים בו.

דוגמה לדרישה לא סבירה היא למשל, לבטל בביטוח חבות מוצר חריג בדבר מקרים שהיו ידועים למבוטח טרם תחילת הביטוח. או לדרוש ביטוחו חבות מוצר למוצרים אשר לא יוצאים מחזקתו של המבוטח. והדוגמאות לכך רבות מדי. במקרים רבים דרישות מיותרות אלה גורמות ללקוח לרכוש פוליסה מיותרת בעליל ולשאת בהוצאה מיותרת רק משום שאם לא ימציא אישור חתום לא יקבל את שכרו. בנקודה זו, אני חייב לציין דבר מה, שעלול להיות כמו ירית כדור ברגלי. אחריותו המקצועית של היועץ איננה מתמצאת לדעתי בכך, שמסר ללקוח שלו מסמך אשר דואג ללא כל ספק לצרכיו, עליו לחשוב גם מה יקרה כאשר שכרו של בעל מקצוע מעוכב בידי המזמין הפועל בהתאם לעצותיו, כיוון שמבטח אינו מוכן לאשר דרישות בלתי סבירות באישור הביטוח שניסח, או כאשר אותו בעל מקצוע צריך לרכוש ביטוח מיותר וחסר כל הצדקה ולשאת בעלות כספית מיותרת של אלפי דולרים. לדעתי, יתכן שיש לאותו בעל מקצוע שניזוק עילה לתביעה נגד אותו יועץ בגין נזקים שנגרמו לו עקב עצותיו למזמין.
הטענה העיקרית שנשמעת מצד המנסח לאי נכונותו לשנות את דרישותיו היא: אבל מבטחים אחרים כן חתמו לי. במקרים רבים זה נכון. שכן, כאשר קבלן מסיים את העבודה, ולא מוכנים לשלם לו את שכרו עד שלא ימציא אישור קיום ביטוחים חתום, הוא יפעיל לחץ רב על הסוכן, הסוכן מעביר את הלחץ אל החתם בחברה והמצב הוא  שלא תמיד ולא כל חתם מסוגל לעמוד בלחץ הזה. בייחוד חמור המצב כאשר מול החתם שמנסה לעזור ללקוח עומד פקיד אצל מזמין העבודה שקיבל הוראה לא לאשר שום שינוי או מחיקה באישור הביטוח, ומאחוריו עומד יועץ אשר רק מחזק את ידיו.  וכך, לעיתים חותמים על המסמכים בחברת הביטוח רק כדי להוריד את הלחץ וכאשר פועלים תחת לחץ התוצאות הן בהתאם. לעיתים, נערכים הביטוחים נשוא האישור כאשר הסיכון כבר אינו קיים, וגובים פרמיה מהלקוח עבור הכיסוי שאינו כיסוי, רק כדי שללקוח יהיה מה להראות למזמין העבודה כדי שיקבל את שכרו. וכך, יכולים המזמינים להראות לכולם שיש חברות אשר חותמות על האישורים ללא כל הערה או מחיקה.

בסופו של דבר, הפיתרון יהיה רק כאשר הנושא יחזור לפרופורציות הנכונות. כאשר אישור ביטוח יידרש רק באותם מקרים שיש לו הצדקה עניינית ולא בכל הסכם בכל נושא ובכל עניין.

בסופו של דבר קיים הסכם בין הצדדים וכל צד צריך לעמוד בהתחייבויותיו, ואין לכך כל קשר לשאלות של ביטוח, אם מי מהצדדים חושש שהצד השני לא יעמוד בהתחייבויותיו שלא יכנס איתו להסכם. רק באותם מקרים  שבהם הסיכון שנוצר על ידי נשוא ההסכם יוצר מצב אובייקטיבי שעל פיו, ללא גיבוי ביטוחי יש סכנה של ממש שצד להסכם לא יוכל לעמוד בהתחייבויות יש מקום לנקוט בדרישה לאישור קיום ביטוחים בדומה לערבות ביצוע או ערבות בנקאית. אם כמות אישורי הביטוח המסתובבים בשוק תרד בצורה משמעותית ותהיה רק במקרים רציניים הדורשים זאת, כי אז ההתייחסות של כל הצדדים תהיה עניינית, קלה וללא לחצים מיותרים. אם נוסיף לזה שהדרישות שבאישורי הביטוח ייבנו בצורה מקצועית וסבירה, מתוך נכונות של הצדדים להגיע להסכמה עם חברות הביטוח, כל הנושא יגיע לפתרון נכון שיאפשר לנהל חיי מסחר ועבודה תקינים ולטובת כל הצדדים.  

 

_______________________
          © כל הזכויות שמורות
ארמן יועצים –  ניהול סיכונים וביטוח
התאנה 7  בנימינה  30500   04-6289141
054-6517017   gideon@ehrman.co.il