בביטוח, טרור ומלחמה אינם מושגים זהים

מאת: גדעון  ארמן

 כותבי המאמר, “רוב הפוליסות אינן מאפשרות הרחבה לכיסוי נזקי טרור” שפורסם ב”פוליסה”  מה- 30.06.2006,  משתמשים לאורך כל המאמר במושג “טרור ומלחמה” או “טרור ו/או מלחמה”. דבר זה עלול ליצור אצל הקורא הלא מיומן, את ההבנה הלא נכונה, כאילו, בכל הקשור לביטוח, טרור ומלחמה הם מושגים זהים או משלימים ושההתייחסות אליהם היא כאל אותו הדבר.

אך, לא כך הדבר. פוליסות הביטוח בכל הענפים מבחינות בין המושג טרור לבין המושג מלחמה. גם בביטוח הימי, שהוא מהחריגים הבודדים שמאפשרים הרחבת הכיסוי לנזקי מלחמה כדבר שבשיגרה. גם בביטוח זה יש הפרדה בין שני המושגים.

בנוסח הפוליסה הסטנדרטי המקובל, INSTITUTE CARGO CLAUSES A  קיימים שני חריגים נפרדים. חריג 6.1 מחריג (בתרגום חופשי) ” מלחמה, מלחמת אזרחים, הפיכה, מרד, התקוממות אזרחית, או פעילות עוינת של כח צבאי.”

וחריג 7.3 שמחריג (בתרגום חופשי) “נזק שניגרם על ידי טרוריסט או כל אדם הפועל ממניעים פוליטיים”.  כלומר הפוליסה הימית במפורש מפרידה ומבחינה בין “טרור” לבין “מלחמה”. יותר מכך, ההרחבה המקובלת מאד בביטוח הימי לכיסוי מלחמה מדברת אך ורק על כיסוי של נזקי מלחמה כפי שמוגדר בחריג 6.1 שלעיל ואינו מתייחס לחריג הטרור.

כך, ברכישת כיסוי המלחמה עדיין לא פתרנו את בעיית כיסוי הטרור, אשר דורש טיפול נפרד

והרחבה נפרדת.

בפוליסות של הביטוח האלמנטרי, המצב שונה. כאן קיים חריג אחד אשר כולל בתוכו גם את  ה”מלחמה” וגם “חבלה וטרור”.  עם זאת בהמשך החריג קיימת הגדרה נפרדת למושג טרור, ומהם התנאים שבהם יוכר אירוע כאירוע טרור.  ובניגוד למקובל בביטוח הימי, בביטוח האלמנטרי לא ניתן לבטל את חריג המלחמה או לקנות כיסוי לנזקי מלחמה. מה שניתן לקבל בתנאים מסויימים, זה כיסוי לנזקי טרור בלבד, וזאת על ידי רכישת פוליסה ייעודית לכיסוי נזקי טרור או על ידי הרחבה של פוליסה הרכוש  של המבוטח.

בכל מקרה, חשוב להבדיל בין נזקי טרור לבין נזקי מלחמה, וחשוב להבין כיצד כל סוג ביטוחים מתייחס לכל אחד מהמושגים, ואיך ניתן, אם ניתן, לטפל בבעיות שיוצרים חריג המלחמה וחריג הטרור כשכל אחד יחיד ומיוחד ועומד בפני עצמו..