ביטוח אחריות מקצועית ביטוח לנזק פיננסי בלבד.

מאת: גדעון  ארמן

ביטוח אחריות מקצועית מאז ומתמיד נחשב לביטוח הרחב והמקיף ביותר שקיים בשוק הביטוח. אחת הנקודות המיוחדות לפוליסה זו היא שהיא מכסה כל נזק אפשרי, נזק פיסי לגוף, נזק פיסי לרכוש ואפילו נזק פיננסי טהור. למעשה זו הפוליסה היחידה שמכסה את כל אפשרויות הנזקים הללו.

אבל כנראה שלא לעולם חוסן. גם כאן מתחיל להסתמן שינוי. וכמו רב  השינויים בתחומים אלה, אין מדובר בשינוי לטובה.

לפני זמן מה, נתקלתי בפוליסה לביטוח האחריות המקצועית של חברת “כלל”. מדובר בחידוש של פוליסה קיימת.  ברשימה של חידוש  הפוליסה הוכנסה רשימת חריגים מלאה אשר בהתאם לכתוב שם, מחליפה את רשימת החריגים שבנוסח הסטנדרטי של הפוליסה.

במסגרת רשימה זו מצאתי חריג חדש ומעניין הקובע שהפוליסה אינה מכסה נזק לגוף או לרכוש. (במסגרת מאמר זה איני מתייחס כלל לעובדה שהחריג הוכנס לפוליסה בצורה חד צדדית ובלי שניתנה למבוטח הודעה כל שהיא על כך).

המשמעות של החריג היא מהותית ביותר. הבה נזכור כי בביטוח אחריות כלפי צד שלישי שהוא למעשה האלטרנטיבה הטבעית במקרה כזה, קיים חריג גורף למקרה שנובע מאחריות מקצועית. כלומר, ביטוח צד שלישי לא יכסה את האירוע שכן אינו מכסה אחריות מקצועית, וביטוח אחריות מקצועית לא יכסה את האירוע כיוון שמדובר בנזק לגוף או לרכוש אשר מוחרג. וכך המבוטח נופל בין הכיסאות ונותר ללא כיסוי בכלל.

כדי להתגבר על הבעיה שיוצר החריג יש שתי אפשרויות לפעולה. האחת, הפשוטה ונכונה ביותר היא לדרוש את ביטולו של החריג החדש בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית. אפשרות אחרת היא לבטל את חריג האחריות המקצועית בביטוח צד שלישי, דבר אשר יצור את ההשלמה הנכונה בין שני הביטוחים. כך יהיה לנו ביטוח אחריות מקצועית שמכסה אך ורק נזק כספי טהור והמשלים שלו יהיה ביטוח צד שלישי אשר מכסה נזק גוף או רכוש אך אינו מכסה נזק כספי טהור.

עלי לציין שכבר נתקלתי בעבר בפוליסות זרות שיש בהן את החריג הזה, אלא ששם בביטוח צד שלישי החריג של אחריות אינו גורף כפי שהוא אצלנו, או שאינו קיים בכלל.

לדעתי הבעיה שתוארה לעיל היא תוצאה של המגמה המתחזרת בחברות הביטוח לחלוקה על בסיס התמחויות מקצועיות. דבר זה שהוא חיובי ומאפשר התמקצעות רבה ויכולת להעמיד פתרונות מקצועיים לבעיות שמתעוררות.  ואולם לאורך זמן חלוקה כזאת עלולה ליצור מצב, שכנראה כבר נוצר, שכל תחום מקצועי רואה מול עיניו את התמונה הקטנה שלו, ואינו רואה את התמונה הכללית של כל מערך הביטוחים שנדרש ללקוח. אבל על תופעה זו אדון בהזדמנות אחרת.