ביטוח ציוד מכני הנדסי

*מאת: גדעון ארמן

ביטוח צ.מ.ה, עלה לכותרות בתקופה האחרונה בעקבות כניסה לתוקף של הנחיות המפקח על הביטוח בנושא הכיסוי והתמחור של פוליסות אלה. במסגרת זו חברות הביטוח השונות יצאו עם תעריפים חדשים לפוליסה זו.  והרי לנו הזדמנות מתאימה, להכיר יותר לעומק את הכיסוי הזה ולהשוות את התעריפים השונים שיצאו לשוק לאחרונה.

ביטוח הצ.מ.ה, או בשמו המלא: ביטוח ציוד מכני הנדסי, הוא ביטוח אשר שייך למשפחת הביטוחים הנדסיים. משפחה זו כוללת ביטוחים כמו: ביטוח שבר מכני, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח ציוד אלקטרוני ועוד. יחודם של ביטוחים אלה הוא שהם באים לכסות את המבוטח בגין נזקים שקורים לעבודות בעת ביצוען או לרכוש המשמש לעבודה בעת ביצוע העבודה לה הוא מיועד ועקב העבודה שהוא מבצע.

ביטוח הצ.מ.ה מיועד לביטוח כלי עבודה  מכניים הנדסיים ניידים, כגון: מנופים, טרקטורים, מחפרים, מפלסות, מכבשים, מלגזות, וכד’, או נייחים כגון: נפות, גנרטורים, עגורנים, משאבות וכד’. כמובן, שיש כלים שיכולים להיות ניידים או נייחים, כמו מנופים. הם יכולים להיות בעלי הנעה עצמית או מותקנים על גבי שילדת משאית כמו: משאבות ביטון, מערבלי ביטוח, מקדחים, מנופים, מטאטא כבישים וכד’.

הביטוח הוא במתקונת כל הסיכונים ( נושא שנדון בהרחבה באחד ממאמרי הקודמים), כאשר מקרה הביטוח מוגדר בדרך כלל כ: תאונה שהיא תוצאה ישירה של גורמים חיצוניים, או פגיעה אלימה של כוחות חיצוניים, או אש, … אשר כתוצאה ממנה אבד הרכוש המבוטח או חלק ממנו… או שנגרם לרכוש המבוטח או לחלק ממנו נזק פיזי המצריך תיקון או החלפה”. 

אולם יש נוסחים אחרים בהם ההגדרה היא שונה. למשל, בנוסחי ביט של חברת כלל נשמטה למעשה הסייפא הדורשת שהנזק יהיה כזה שידרש תיקון או החלפה.

תאונה, לענין פוליסה זו מוגדרת בדרך כלל כ”ארוע פתאומי ובלתי צפוי מראש”. גם כאן, יש הבדל בנוסחי “ביט”, בהם מדובר על נזק פיזי בלתי צפוי.

המגבלה של נזק הדורש תיקון או החלפה, היא מהותית ביותר בהתחשב בסוג הכלים המיועדים לביטוח תחת פוליסה זו. שכן הם פועלים באזורים לא סלולים בתנאי שטח מאד קשים והם חשופים באופן שוטף לפגיעות של מכות, שריטות והתנגשויות קלות אשר הנזק שהם גורמים לכלי אינו מהווה נזק פונקציונלי. כלומר הכלי יכול להמשיך לבצע את כל המצופה ממנו ללא כל מגבלה למרות האירוע ולמעשה אין צורך בתיקון כלשהו. יש לזכור שמדובר בכלים אשר מיועדים לעבוד בתנאים קשים ולאורך זמן תוך ניצול מירבי של כשר הביצוע שלהם, ואשר כל שעת השבתה שלהם מהווה הפסד כספי לבעל הכלי. את הכלים האלה לא קונים כדי שיהיו יפים ויצוגיים, אלא כדי שיעבדו קשה ויספקו את מלוא התפוקה שהם אמורים לספק.  זוהי גם הסיבה לכך שחלק ניכר מהנזקים הנגרמים לכלים אלה הם פונקציה של הניצול המירבי של הכלי כדי לקבל ממנו את ההכנסה מירבית.

לביטוח הצ.מ.ה מצורף בדרך כלל ביטוח לנזקי צד שלישי רכוש, בדומה לרכב, וכן יש לציין כי חלק מהכלים מחייב גם ביטוח חובה, כנדרש על פי חוק מכלי רכב מנועי. במסגרת סדרת מאמרים זו לא אדון בתחום ביטוח החבויות של הצ.מ.ה.

חריגים

כמו כל פוליסה במתקונת כל הסיכונים גם כאן חשוב להכיר את החריגים השונים של הפוליסה. את החריגים ניתן לחלק לכמה קבוצות. ( הרשימה שלהלן היא חלקית בלבד ומומלץ לפנות לנוסח החריגים המלא והמפורט המצוי בפוליסה עצמה).

  1. חריגים שמטרתם לתחום את גבולות הכיסוי של הפוליסה. למשל נזקים פנימיים כמו:

     קלקול חשמלי או קלקול או שבר מכני. או נזקים מתמשכים או נזקים, שנובעים מבלאי או

     התבלות שיתוך וכד’ שנובעים משימוש רגיל או אי שימוש בכלי, נזק תוצאתי, וחבות מכל

     סוג שהוא.

  1. חריגים שמטרתם הבטחת שמירה על הכלי וטיפול נכון כנדרש. כמו: אי כיסוי לנזקים

     שנגרמו עקב ניסויים או הפעלת עומס יתר או שימוש בכלי שלא למטרות להן נועד. או נזק

     שיגרם עקב המשך הפעלת הכלי לאחר שניזוק ועדיין לא תוקן או  השכרת הכלי ללא

     מפעיל של המבוטח, או גיוס הכלי לשרות בטחוני, או גניבת אביזרים בעת שאינם

     מחוברים לכלי, או גרירה שלא באמצעות אביזרים תיקניים.

  1. חריגים של תחזוקה או לגבי חלקים ספציפיים, כמו: חמרי הפעלה ( שמנים, דלק וכד’),

     חלקים מתכלים ( מקדחים, מסורים, סכינים, מבלטים, כלי ריסוק וכד’). חלקים שיכוסו רק

     אם הם חלק מנזק שנגרם לכלי עצמו כמו: מסועים, חגורות, שרשרות, צמיגים שמשות

     ומצברים. תשתיות, יסודות ובניה עליהם מותקן הציוד יכוסו רק אם יצויינו במפורש

     ברשימה.

  1. חריגים כלליים, כגון: רעידת אדמה, מלחמה וטרור, סיכונים גרעיניים, מהומות ופרעות

     וכד’.

  1. חריגים חשובים נוספים הם: עבודות במחצבה, במכרה, בים, או במקווה מים. וכן החריג

     לפיו לא  ניתן לכסות בפוליסה זו מכוניות מכל סוג שהוא, כלי טייס וכלי שייט. 

 

חלק מהחריגים הללו ניתנים לביטול או לסיוג. ניתן תמורת פרמיה נוספת ובחלק מהמקרים כפוף לבדיקה מוקדמת לכסות סיכונים כמו: נזק לתשתיות, הוצאות חילוץ וגרירה, עבודות ים, מחצבה , מכרה מנהרה וכד’, מהומות ופרעות, שבר מכני או חשמלי ( בדרך כלל על ידי רכישת ביטוח שבר מכני לציוד המבוטח), השכרת הציוד ללא מפעיל מטעם המבוטח ועוד.

הבעיה

בפוליסה זו בשונה מרב פוליסות הרכוש שאנו מכירים, בסיס הביטוח ( הדרך בה נקבע סכום הביטוח) ובסיס השפוי ( הדרך בה מחושב השיפוי למבוטח במקרה נזק) הם שונים.

בסיס הביטוח הוא ערכו של הרכוש כחדש, או ערך הרכישה מחדש של ציוד חדש מאותו סוג ומאותו דגם של הציוד המבוטח.

בסיס השפוי במקרה של נזק הניתן לתיקון הוא עלות התיקון והחלפים לצורך השבת מצב הכלי למצבו עובר לאירוע הנזק, בכפוף לניכוי בלאי מתאים מהחלפים.

במקרה של אובדן מוחלט יקבל המבוטח את הסכום הנמוך מבין שתי האפשרויות הבאות:

א.  ערך השוק של הפריט מיד לפני קרות הנזק.

ב.  שווי הכלי כחדש ( בסיס הביטוח של הכלי ) לאחר ניכוי בלאי שיקבע לפי שנת הייצור

     ובהתאם  לחוות דעת של שמאי מקצועי.  

ההבדל בין שני הבסיסים, נוצר בגלל תופעה שהתבלטה בשוק כלי הצ.מ.ה בכלל, ובישראל במיוחד. במדינתנו הקטנטונת, שווי השוק של הכלי סבל מעליות וירידות קיצוניות שהיו פונקציה של כמות העבודה שהיתה עבורם. מי ששלט ועדיין שולט בביקוש בשוק הזה הוא המדינה. כאשר המדינה יוזמת ומבצעת פרויקטים ומשחררת תקציבים, נוצר ביקוש אדיר לעבודות ושווי השוק של הכלים עולה בצורה קיצונית. לרבים זכורה הפריחה שהיתה בשוק זה בסוף שנות הששים של המאה הקודמת בעת בנית “קו בר לב” המפורסם לאורך תעלת סואץ. באותה תקופה, מי שהחזיק כלי צ.מ.ה היה מלך. לעומת זאת היו תקופות שבהם לא היתה עבודה לכלים, והם עמדו כאבן שאין לה הופכין במחסני המבוטחים, ושווים בשוק ירד באופן דרסטי בהתאם.

בניגוד לשווי השוק שהשתנה, עלות התיקונים לא השתנתה. דבר שיצר בעיה קשה למבטחים. סכום הביטוח של הכלי על בסיס שווי שוק היה נמוך ובהתאם גם הפרמיה, ואילו עלות תיקון הנזקים לא השתנתה ואף עלתה על פני זמן.

כדי להתגבר על תופעה זו, הוחלף בסיס הביטוח של הפוליסה לערך הכלי כחדש, שכן בסיס זה היה אוביקטיבי יותר ופחות נתון לשינויים ולהשפעות חיצוניות. בהתאם, גם התעריף השתנה והופחת בהתאם, כדי לפצות על הגדלת סכומי הביטוח.

עם זאת, ההבדל הזה, בין בסיס השיפוי לבסיס הביטוח יצר אנומליה מסויימת שצרמה לעין, לפיה מבוטח שמשלם פרמיה לפי ערך חדש, מקבל פיצוי עבור כלי משומש. במיוחד כאשר התעריף לפיו עבד השוק לא התחשב בגיל הכלי או במצבו. כך, הפרמיה עבור כלי בן 15 שנה היתה זהה לפרמיה ששולמה עבור כלי חדש מאותו סוג. למרות שהפיצוי במקרה נזק הוא שונה לחלוטין.   

עקב תלונות בענין הוציא המפקח על הביטוח חוזר לענין קביעת הפרמיה והכיסוי לפי פוליסה זו. החוזר שיצא בספטמבר 2003  נכנס לתוקף באפריל השנה.  המפקח קבע כי המצב שתואר לעיל אינו סביר ולכן הורה למבטחים שתי אלטרנטיבות לפעולה:

  1. להשאיר הפוליסה כפי שהיא אולם לקבוע תעריף לפי עקרונות אקטואריים מקובלים

     שיתחשבו במאפייני הכלי לרבות גילו.

  1. אם האפשרות שלעיל בלתי אפשרית, הרי שלחילופין יכול המבטח לשנות את הכיסוי כך

     שנזק חלקי ישולם ללא הפחתת פחת או בלאי.

 

בהתאם יצאו חברות הביטוח השונות עם תעריפים חדשים לענף הצ.מ.ה, ובהמשך,  נבדוק חלק מתעריפים אלה.

דרישות המפקח

 

לאחר שהכרנו את הכיסוי של ביטוח הצ.מ.ה, ניגש לברר איך בחרו מבטחים שונים להתמודד עם דרישות המפקח לגבי קביעת התעריף בענף זה.

כל החברות בחרו להשאיר את בסיס הביטוח כפי שהוא. כלומר, ערך הציוד כחדש. לגבי האלטרנטיבות האפשריות לגבי בסיס השיפוי, מגדל מאפשרת כיסוי לפצוי על בסיס כינון בנזק חלקי בלבד. שאר החברות מאפשרות למבוטח לבחור בין שתי האפשרויות כאשר לכל אלטרנטיבה יש תעריף שונה. פניקס היא היחידה שמאפשרת כיסוי בערך כינון גם בנזק טוטלי.       להלן טבלת השוואה בין החברות שנבדקו. הטבלה היא חלקית בלבד ומטפלת באותם משתנים שנראים לי החשובים ביותר לצורך ההשוואה.

 

התעריף  /  החברה

כלל

מגדל

הראל

פניקס

הכשרת הישוב

1.פצוי ללא    

   הפחתת בלאי

   בנזק חלקי

 

 

 

אובדן מלא על בסיס כינון…….

 

 

 השתתפות עצמית………….

על התעריף הבסיסי שלהלן תחול תןספת פרמיה של 30%. גיל מקסימלי לביטוח 9 שנים.

 

אין

 

 

 

כמפורט בתעריף הבסיסי

תוספת של 10% על התעריף הבסיסי

 

 

 

 

אין

 

 

 

כמפורט בתעריף הבסיסי

לפי התעריף הבסיסי כמפורט בהמשך.

גיל מקסימלי לביטוח עד 10 שנים.

 

 

 

אין

 

 

 

כמפורט בתעריף הבסיסי

לפי התעריף הבסיסי כמפורט בהמשך.

גיל מקסימלי לביטוח עד 15 שנים

 

 

 

תוספת 0.3% לכלי שגילו אינו עולה על 5 שנים וכפוף לאישור מיוחד.

בנזק חלקי: 5% מהבסיס מינ’ 5000$. לכל שנת גיל תגדל השתתפות העצמית ב-  5%. בכל מקרה אחר, כמפורט בתעריף

לפי התעריף הבסיסי שלהלן, בתוספת של 1% לכל שנת גיל החל מהשנה השניה.  מקס’ 9 שנים.

 

אין

 

 

 

כמפורט בתעריף הבסיסי

2.פיצוי בהפחתת  בלאי בנזק חלקי.

(מחייב ביסוס  

אקטוארי).

על התעריף שלהלן תחול הנחת גיל:

מגיל 0 ועד 5  0%

מעל 5 ועד 10 5% 

מעל 10ועד15 10%

אין

על התעריף הבסיסי תינתן הנחת גיל:

מגיל 0 ועד4 4% לשנה

מגיל 5 ואילך2% לשנה

מקסימום 24%.

על התעריף הבסיסי תינתן הנחה של 5% לכל שנת גיל.

עד למקסימום  40%.

על התעריף הבסיסי תינתן הנחה של 5% לשנה החל מהשנה השניה, עד מקס’ של 45%.

3.התעריף

 

 

 

 

 

א. תעריף בסיסי     

    לפי סוג כלי 

 

השתתפות

עצמית………….

 

1.0% עד  1.5%

 

1% מסכום ביטוח  מינ’  1500$

 

55% עד 1.65%

 

1% מסכום ביטוח מינ’ 1000$

 

0.7%  עד  1.3%

 

1% מסכום הביטוח  מינ’  1250$

 

0.65% עד 1.625%

 

1% מסכום הביטוח

 מינ’  1500$

 

0.5% עד  1.25%

 

1% מסכום ביטוח מינ’  1000$.

ב. תוספת לשוד

    פריצה גניבה

    ונזק בזדון…..      

השתתפות

עצמית………….

0.5%

 

 

20%  מהנזק  מינ’  5000$

כלול ( ביטול נותן הנחה לפי סוג כלי 5%עד25%)

20% מהנזק מינ’ 5000$

25% עד 1.0% לפי סוג הכלי

 

20% מהנזק מינ’  5000$

1.05%

 

 

20%  מהנזק  מינ’  5000$

1.0%

 

 

20% מהנזק מינ’ 5000$.

ג. תוספת רעידת

אדמה ונזקי טבע

0.13%ללא הנחות

כלול בתעריף

0.12%  ללא הנחות

0.12%  ללא הנחות

0.13% ללא הנחות

ד.תוספת פרעות

השתתפות

עצמית…….

0.02%ללא הנחות

5000$

5%

1% מסכום ביטוח מינ’ 1000$

אין

אין

אין