ביטוח קלקול סחורה בקירור

מאת: גדעון ארמן*

ביטוח סחורה בקירור שייך לקבוצת הביטוחים התוצאתיים. הכוונה לנזקים אשר הם תוצאה של נזק תאונתי לרכוש אשר מבוטח בביטוח רכוש מקובל. הביטוחים המוכרים ביותר במשפחה זו הם ביטוח אבדן רווחים וביטוח אבדן הכנסות.

ביטוח קלקול סחורה, מטרתו לכסות נזק שיגרם לסחורה המוחזקת בקירור עקב אירוע תאונתי שאירע לציוד הקירור בו נשמרת הסחורה.  את הכיסוי הזה אנו מוצאים בדרך כלל כהרחבה או כפוליסה שנעשית למקרה של קלקול סחורה, שהוא תוצאה של נזק לציוד או למבנים בהם מוחזקת הסחורה,  אשר מכוסה במסגרת ביטוח אש מורחב או במסגרת ביטוח שבר מכני.

יש לזכור שביטוחים אלה אינן תחליפיים, שכן, ביטוח אש מורחב אינו מכסה נזק של שבר מכני לציוד, ואילו ביטוח שבר מכני אינו מכסה נזק הכלול במסגרת הסיכונים המכוסים בביטוח אש מורחב.   

על כן, מי שבמסגרת עיסוקו או במסגרת תהליך הייצור שלו מחזיק סחורה בתנאי קירור ומעוניין לכסות את הסחורה כנגד נזק קלקול פתאומי ובלתי צפוי, צריך לשקול את רכישת שני הביטוחים.

מכיוון, שלא  ניתן לרכוש ביטוח קלקול סחורה מאש ללא רכישת ביטוח אש ומכיוון שלא ניתן לרכוש ביטוח קלקול סחורה עקב שבר מכני ללא רכישת ביטוח שבר מכני. הרי שמדובר בעסק שאינו זול כלל וכלל. במיוחד כאשר מדובר בביטוח שבר מכני. גם תנאי הכיסוי אינם קלים ונדרשים מיגונים והתרעות שונות. כמו, התרעה על ירידת טמפרטורה לרבות מערכת שמזעיקה טכנאי למקום כאשר זה קורה. או דרישה למינימום שעות שהמערכת תהיה מסוגלת לשמור על הטמפרטורה גם אם מערכת הקירור תושבת. או החזקת מערכת חשמל חליפית ועוד.

אולם, קיימת בשוק פוליסה אשר מאפשרת כיסוי לסחורה בקירור גם עקב סיכוני אש וגם עקב סיכוני שבר מכני וזאת במסגרת אותה פוליסה. מדובר בפוליסות החבילה לביטוח בתי עסק.

לכל חברת ביטוח יש פוליסה כזאת, תחת שם זה או אחר,  והיא משמשת לביטוח רב בתי העסק הקטנים והבינוניים בשוק. בפוליסה זו, מצויה הרחבה במסגרת ביטוח הרכוש לביטוח תכולת מקררים או ציוד הקירור של העסק ( בכל פוליסה זה מנוסח מעט אחרת ) עקב נזק המכוסה בפרק זה ( פרק הרכוש שהוא בבסיסו ביטוח אש מורחב בחלק מהחברות, או ביטוח כל הסיכונים לרכוש, בחברות אחרות) ובנוסף ובמפורש גם סיכונים של שבר מכני וסיכונים של קצר חשמלי, שני האחרונים הם חריגים מפורשים בפוליסה.

לגבי החלק הראשון זה רגיל וסביר. מדובר בו על כיסוי הקלקול כנזק תוצאתי לנזק ישיר שמכוסה על ידי הפוליסה. אולם, כאשר מדובר באירוע של שבר מכני או קצר חשמלי, מדובר בנזק תוצאתי לאירוע שכלל אינו מכוסה על ידי הפוליסה.   כמובן, שגם כאן קיימות מגבלות שונות לכיסוי ודרישות מיגון, אולם אלה בדרך כלל מתונות יותר מאשר בביטוח שבר מכני רגיל.

לסיכום, רב אם לא כל פוליסות החבילה לבתי עסק שקיימות בשוק נותנות פתרון יפה ורחב

לבעיה של נזקי קלקול סחורה שבקירור. כאשר הכיסוי הוא כיסוי משולב הן עקב נזקי אש והן עקב אירועי שבר מכני ובכך נותן פתרון לכל בעל העסק הקטן והבינוני אשר נצרך לכיסוי זה בלי שידרש לרכוש ביטוח שבר מכני וביטוח קלקול סחורה עקב שבר מכני.