ביטוח תאונות אישיות – אלמנטארי המשיק לחיים

 *מאת: גדעון  ארמן

בביטוח תאונות אישיות ניתן לראות מאין נקודת השקה בין הביטוח האלמנטארי לבין ביטוח החיים. בגדול מדובר בביטוח שמיועד לתת פתרון לפגיעה בתאונה שגורמת למוות, אי כשר זמני לעבודה, נכות או מחלה.  הדבר שעושה את ביטוח זה לשונה ומיוחד בתחום הביטוח האלמנטארי הוא בכך שאינו מבוסס על עקרון השיפוי. אין מדובר כאן, על השבת המבוטח למצבו לפני קרות מקרה הביטוח, אלא מדובר על פיצוי בגובה מוסכם מראש שאינו תלוי בגורם אוביקטיבי אלא בבבחירתו של המבוטח. בעקרון, אין שום קשר מחייב בין סכומי הביטוח שמבקש המבוטח לבין הכנסתו, או כל נתון אחר. כל שנידרש הוא הסכמת המבטח.

בעבר, עד לחקיקת חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, היה הביטוח הזה מאד פופולארי ולא היה כמעט ביטוח רכב שלא היה מלווה בביטוח תאונות אישיות לנהג ולנוסע. אך מאז,

התעמעם זוהרו וחבל.

מקרה הביטוח בפוליסה הוא: “תאונה גופנית בלתי צפויה, שנגרמה למבוטח על ידי גורם חיצוני גלוי לעין …”. הגדרה הדומה מאד להגדרה של תאונה בחוק הביטוח לאומי.

הכיסוי בנוי משלוש דרגות שניתנות לרכישה בהתאם לבחירת המבוטח.

  1. ביטוח למקרה מוות בלבד. במקרה זה ישולם מלוא סכום הביטוח שננקב בפוליסה למוטב

     ששמו צוין ברשימה או ליורשים החוקיים.

  1. ביטוח למקרה נכות לצמיתות, שאירעו בתוך שנה מיום התאונה. במקרה זה ישולם

     למבוטח  פיצוי כשיעור אחוז הנכות לצמיתות שנקבע למבוטח מתוך סכום הביטוח הנקוב

     בפוליסה למקרה נכות לצמיתות

  1. ביטוח לאי כשר עבודה זמני. כאן הפיצוי משולם כפיצוי שבועי הנקוב בפוליסה, בהתאם

     לתקופת אי הכשר הזמני של המבוטח ובהתאם לשיעור אי הכשר שנקבע לו. וזאת

     לתקופה שלא תעלה על התקופה שנקובה בפוליסה, בדרך כלל 52 או 104

     שבועות, או עד היום שבו נקבעה לו נכות לצמיתות.

יצויין כי, הכיסויים הם מצטברים. כלומר, ניתן לרכוש את 1, או את 1+2 , או את 1+2+3. לא ניתן לרכוש את 3 בלבד או את 2 בלבד.

מובן שכמו כל ביטוח, לביטוח זה יש סייגים כמו: איבוד לדעת, שימוש באלכוהול או סמים, פעילות ספורטיבית כמו טיפוס הרים, סקי, צלילה או עיסוק מקצועי או פסיאודו מקצועי בספורט בכלל, פעילות צבאית, הריון, נהיגה על רכב דו גלגלי  ועוד. ( מומלץ לעבור על רשימת החריגים המלאה בפוליסה).

ניתן להרחיב את הפוליסה לכלול מספר הרחבות עיקריות:

  1. ביטוח למקרה אי כושר זמני לעבודה עקב מחלה בה חלה המבוטח בתקופת הביטוח.
  2. ביטול חריג נהיגה על רכב דו גלגלי.
  3. ביטוח בתקופת שרות מילואים, אך לא מפעילות צבאית.
  4. סיכון מלחמה פאסיבי.

נקודה חשובה לציון היא שהפיצוי בגין נכות לצמיתות הוא בהתאם לטבלת נכויות הקבועה בפוליסה. בכל מקרה, הטבלה היא כללית ואינה לוקחת בחשבון את עיסוקו של המבוטח. כך למשל, פקיד שיאבד את אצבעו הקטנה יקבל את אותו אחוז נכות כמו הפסנתרן שיאבד אצבע, אולם מבחינת הפסנתרן הנכות האפקטיבית היא גבוה הרבה יותר ויכולה להגיע אף ל- 100%. לכן, יש לשים לב, ובמקרה של מקצוע ייחודי, כמו מוסיקאי או מנתח עיניים או מקצועות מיוחדים אחרים, יש לבקש שהביטוח יוכפף לטבלת נכויות המתאימה לאותו תחום מקצועי. אך יש להביא בחשבון, שלא תמיד ניתן לקבל זאת.

כמו כן, יש לזכור את ההבדל המהותי ביותר בין ביטוח זה לבין ביטוח חיים, בכך, שכמו כל ביטוח אלמנטארי הוא ביטוח לשנה אחת ויש לחדשו כל שנה. זה גם נותן לביטוח זה יתרון כאשר הכיסוי הנדרש הוא לתקופות קצרות או לתקופות קצובות. למשל בביטוח שנעשה לצורך נסיעות לחו”ל או לתקופה שבה המבוטח נמצא בסיכון שונה מהנורמה , כמו ביצוע פרויקט מיוחד במשך תקופה מוגדרת.

במסגרת זו ניתן גם להרחיב הכיסוי לכלול הוצאות שונות, כמו: הוצאות אשפוז, הוצאות חילוץ, הוצאות החזרת גופה, הוצאות ריפוי שיניים, כפל פיצוי בתקופת אשפוז ועוד.

הביטוח הוא בעל כיסוי רחב, ועלותו אינה גבוהה יחסית. גם כיום נעשה בו שימוש רב, הן בביטוחים קולקטיביים, או בביטוחים של “השלמה לשלווה” לבעלי ביטוח מתאים במסגרת ביטוח חיים. אולם מטרתו העיקרית של ביטוח זה היא במישור האישי והפרטי, לתת לפרט אפשרות נוספת להבטיח את עצמו במקרה של תאונה אשר תפגע ביכולת ההשתכרות שלו.

הביטוח ניתן לרכישה כפוליסה עצמאית, או כפרק במסגרת ביטוח בתי עסק, ביטוח דירה או ביטוח רכב, ונראה לי שיש מקום לתת לה את הכבוד המגיעה לה ולהחזיר עטרה ליושנה.

ולסוכנים, רמז קטן, זו בהרבה מקרים הפוליסה בעלת שיעור העמלה הגבוה ביותר לסוכן הביטוח.