ייתכן שהפתרון הוא התביעה הייצוגית.

מאת: גדעון  ארמן

בשנים האחרונות המעטתי בכתיבה. הסיבה הראשונה לכך היא לשמחתי, חוסר זמן. אולם סיבה נוספת נובעת דווקא מרצוני שלא לעזור למבטחים לפגוע במבוטחים. שמתי לב לכך, שכאשר התרעתי במאמרי על עיוותים ופגיעה בזכויות של מבוטחים, החברות לא הפסיקו את הפעילות נשוא מאמרי אלא להיפך, חברות נוספות אשר למדו על כך, מיהרו לאמץ גם הן את הרעיון וכך אני שבאתי לעזור, יצאתי מזיק.  לצערי מדובר במגמה ברורה של שינוי מודע בתפקידה של מחלקת התביעות בחברות הביטוח.

בשנת 1982 מוניתי כמנהל מחלקת התביעות של חברת סהר (היום הראל). לפני שנכנסתי לתפקיד הופגשתי עם מנהלי האגף האלמנטארי של החברה להיכרות הדדית. נשאלתי אז איך אני רואה את תפקידי. עניתי שתפקידי לשפות את המבוטחים כך שיקבלו את המגיע להם על פי תנאי הפוליסה שרכשו. אני מניח שאם הסיטואציה הזאת הייתה מתרחשת היום, הייתי מפוטר מיידית. התחושה היא שברבות ממחלקות התביעות משקיעים אנרגיות רבות במציאת תירוצים לדחיית תביעות או להפחתת סכומי השיפוי ותהיינה הן הזויות ככל שתהיינה.

נושא שנתקלתי בו כבר לפני כמה שנים, ואני מעלה אותו עכשיו כי הדבר פורסם ואף הוגשה תביעה ייצוגית בעניין, כך שאינני יכול להזיק, הוא עניין ההפחתה של יתרת אגרת הרישוי במקרה של נזק טוטאלי לרכב. לדעתי פעולה בלתי מוצדקת בעליל. מדובר כאן בעניין עקרוני של קיזוז זכות שלכאורה קיימת למבוטח וזאת עוד טרם קיבל את הכספים שלכאורה מגיעים לו. כל זה מבלי להתייחס לכך, שמדובר בסכומים שוליים הן בהתייחס לנזק והן בהתייחס לכמות האירועים שנכנסים למסגרת זו, שהם מקרים של אובדן כללי למעשה בלבד. אציין עוד, שבמסגרת פעילותי במסגרת לישכת סוכני הביטוח בישראל, קיימתי על כך שיחות ודיונים עם החברות הרלוונטיות אך ללא הצלחה.

נושא אחר שאני נתקל בו יותר ויותר ואשר תופש תאוצה הוא נזקים לצד שלישי שנגרמים מנגרר המחובר לכלי רכב מנועי. חברות הביטוח מוכרות לכל מי שמחזיק בנגרר ביטוח חובה וצד ג’. אבל כאשר אנו מגיעים לאירועי נזקים נראה שביטוח זה הוא למעשה מיותר. כאשר נגרם נזק רכוש לצד שלישי, טוענת המבטחת שמכיוון שהנהג יושב ברכב הגורר יש להפעיל דווקא את הביטוח של הרכב הגורר ולא את הביטוח של הנגרר, ורק במקרה נמצא שההשתתפות העצמית של הרכב הגורר גבוהה מזו של הנגרר. יש מקרים שחברות הביטוח אף מגדילות לעשות. לאחרונה נתקלתי במקרה הזוי אף יותר מכך, כאשר חברת הביטוח דרשה במקרה כזה שהמבוטח ישלם את שתי ההשתתפויות העצמיות הן של הביטוח של הרכב המוביל והן של  הביטוח של הנגרר. שהרי, הנזק נגרם על ידי הנגרר ואילו הנהג הוא נהג הרכב המוביל. אכן, מי שאחראי לנזק ולאירוע הוא הנהג של הרכב הגורר, אולם לצורך העניין יש לראות אותו כנהג הנגרר ולכן להפעיל את ביטוח הנגרר. אין שום מקום להפעיל גם את הביטוח של הרכב הגורר. כל פרשנות אחרת תביא לדעתי לכך שיתייתר הצורך בביטוח צד שלישי רכוש לנגררים. בנושא זה בדיוק התפרסם לאחרונה על גבי עיתון זה (פוליסה מ- 27.9.2012), כי חברת הכשרה הגישה ערעור על פס”ד של בימ”ש השלום המחייב את ביטוח הרכב הגורר לשאת בכיסוי הנזק שנגרם על ידי הנגרר בלי להטיל דבר על ביטוח הנגרר שהיה בתוקף מלא. טענתה העיקרית של הכשרה היא שפסיקה כזאת מיתרת למעשה את ביטוח הנגרר.  במקרה זה ביטוח הנגרר היה בחברת מנורה, אשר אם נקבל את פסה”ד מכרה למבוטחה נייר חסר כל ערך. אם הערעור יתקבל, כפי שלדעתי צריך להיות, אני מקווה שלפחות להבא הנושא לא יעלה, אם כי מנסיוני אין זה מובטח. לעומת זאת, אם יקבע שצדק בימ”ש השלום בפסיקתו תקום למבוטחים עילה חדשה להגשת תביעה ייצוגית נגד המבטחים בגין הפרמיות שגבו בגין ביטוחי נגררים.

נושא אחר שלגביו יש אין סוף תלונות הוא חיוב של מבוטחים שנגרם להם אובדן של תכשיטים ללכת לספק ספציפי ולקנות אצלו פריט חליפי. דנתי בכך כבר מספיק ואינני רואה מקום לחזור על זה שוב.

אולם, שמחתי לראות ידיעה באותו גיליון שהוזכר לעיל כי הוגשה בעניין זה בדיוק תביעה ייצוגית נגד חברת שומרה.

חוט השני בכל הדוגמאות שהבאת לעיל הוא שמדובר בסכומים קטנים פר תביעה. סכומים כאלה שמבוטח רציונאלי לא ילך לבית המשפט בגינן. עלויות המשפט תהיינה גבוהות יותר מכל סכום שיזכה בו גם אם יקבל את כל שנמנע ממנו. חברות הביטוח מודעות לכך, ומנצלות מצב זה. כן אין להן מה להפסיד, במקרה הגרוע ביותר מבחינתן הן תצטרכנה לשם בסופו של דבר את מה שהיו צריכות לשלם ממילא. ומה לגבי הרווח שעשו מאלה שויתרו או התפשרו בדרך?

אבל דווקא עניינים כאלה הם מקרים שיכולים לקבל פתרון מעולה באמצעות הכלי המשפטי הקרוי “תביעה ייצוגית”.  כלי שמאפשר כדאיות כלכלית גם בתביעות המתייחסות לנזקים קטנים. ייתכן, כי שימוש בכלי זה, כפי שנעשה לאחרונה לגבי במקרים שהוזכרו לעיל, יביא למצב שחברות הביטוח יכולות גם להפסיד ממקרים כאלה ובגדול. אולי כך, ישנו המבטחים מגישתם השלילית שתפקיד מחלקת התביעות הוא לדחות תביעות לגישה חיובית לפיה על מחלקת התביעות לשלם למבוטחים את מה שמגיע להם על פי הפוליסה.