כיסוי לפעילות משרדית בלבד!

מאת: גדעון  ארמן

פוליסות “משרדית” שנמכרות בחברות הביטוח השונות מיועדות מטבע הדברים לעסקים הממוקמים במשרדים. פוליסות אלה אמורות לתת כיסוי המותאם לצרכים של עסקים כאלה. למיטב הבנתי סוג זה  של פוליסות הופך פופולארי יותר מיום ליום, ואף זוכה לעידוד מכירה מצד המבטחים.

אודה ולא אבוש, לא יצא לי לעבור בשנים האחרונות על פוליסות אלה, וגם לא נתקלתי בתלונות של סוכנים המתייחסות לפוליסות אלה. עם זאת, יצא לי לעיין לאחרונה בפוליסה של אחת החברות הגדולות, המבטחת משרד של עורכי דין. הפוליסה בהחלט מנוסחת בצורה יפה ויעודית לסוג כזה של עסק לרבות כיסוי מורחב לשחזור מסמכים, כיסוי לגניבה פשוטה, לחפצי אומנות ועוד.

אולם בפרק צד שלישי צדה את עיני הפיסקה הבאה המופיעה ברשימה: ” פרק זה מכסה את המבוטח  בגין היותו בעלים ו/או מפעיל של משרד בכתובת המפורטת לעיל. הכיסוי על פי פוליסה זו חל אך ורק בגין פעילות משרדית והפעילות הנלווית אליה ולא בגין כל פעילות אחרת שאינה משרדית“. מעבר לעובדה שמדובר בסייג לכיסוי אשר אינו מודגש בשום צורה שהיא כנדרש, יש בו משום מגבלה מאד מהותית על הכיסוי. במקרה זה מדובר בעו”ד אשר מעצם עיסוקו פועל גם מחוץ לכותלי משרדו, בבתי המשפט, אצל לקוחות וכו’.  האם ובמידה ויגרום נזק לצד שלישי מחוץ לכותלי משרדו יהיה נזק כזה מכוסה? כאשר הוא מופיע בבית המשפט זו בוודאי איננה פעילות משרדית. ואם במהלך פעילות זו יפיל בשגגה את תיקו הכבד על רגלה של גברת ענוגה ויגרום לה נזק, איפה יהיה לו כיסוי לנזק זה? כך הדבר לגבי רואי חשבון, מתווכים, יועצים, מהנדסים, אדריכלים, ועוד. הדבר נכון לגבי מרבית המשרדים הקיימים ואשר אני מניח שרובם מבוטחים בפוליסות אלה. שהרי יש מעט מאד משרדים אשר פעילותם היא “משרדית” בלבד והכיסוי הנדרש להם הוא מעבר לאחריותם כבעלי או מפעילי משרד. לגבי רב העסקים היושבים במשרדים, המשרד הוא לכל היותר אמצעי ייצור ולא פעילות או עיסוק העומד בפני עצמו. לכן, יש בסייג זה משום הצבת מכשול בפני עיוור.

אני ממליץ מאד לכל סוכני הביטוח, לפני שהם ממליצים ללקוח לערוך את הביטוח על פי פוליסה זו, לבדוק היטב את הרשימה של פוליסת המשרדית אותה אתם מוכרים לוודא שסעיף זה אינו קיים בה. אם הוא קיים, יש לבטלו או לחילופין להעדיף כיסוי על בסיס פוליסה אחרת שאינה מכילה הגבלה כזאת. יתכן שהאלטרנטיבה תהיה יקרה יותר אבל זה וודאי עדיף על הסיכון של חוסר כיסוי בביטוח צד שלישי. דרך אחרת להתגבר על הבעיה שיוצר סעיף זה אפשרית באותם מקרים בהם העסק מחזיק  בביטוח אחריות מקצועית. ניתן להרחיב ביטוח זה לכלול כיסוי גם לביטוח אחריות כלפי צד שלישי.