כמו כל דבר, המבטח מתחלק לשלוש

מאת : גדעון ארמן

פעם חברות הביטוח היו חריגות בנוף הישראלי כיוון שהן התחלקו רק לשתיים, זאת בניגוד לכך שאצלנו כל דבר מתחלק לשלוש. במהלך השנים האחרונות עברנו שלב אבולוציוני חדש, לפיו החברות כבר מתחלקות לשלוש כמו כל דבר בארצנו.

המצב הוא, שמעבר לחלוקה של כל חברת ביטוח לשתיים: ביטוח כללי    וביטוח חיים/פנסיוני שפעלו כגופים עצמאיים כמעט ללא קשר ביניהן, הצטרף עכשיו גוף נוסף אשר פועל עצמאית וללא כל קשר עם הגופים האחרים, הלו הוא מחלקת התביעות.

נוצר רושם שמחלקת התביעות בחברת הביטוח מתייחסת, במקרה הטוב רק לדף הרשימה ולנוסח הפוליסה, תוך התעלמות מוחלטת מכל מה שהוביל אליה. המו”מ שהוביל לעריכת הביטוח ובוודאי הכוונות של הצדדים בעת עריכת הביטוח ממש אינם מעניינים. למעשה מחלקת התביעות הפקיעה לעצמה את כל זכויות הפרשנות של הפוליסה וזאת גם אם הפרשנות הזאת סותרת פרשנות לגיטימית אחרת שהיא המבטאת נכונה את כוונות הצדדים בעת עריכת הביטוח. זאת כאשר הפרשנות משתנה ומתהפכת ממקרה למקרה ומפוליסה לפוליסה והכל למען המטרה המקודשת של דחיית תביעת הלקוח.

הדברים מגיעים לאבסורדים שממש זועקים לשמיים. לדוגמה, מבוטח רכש ביטוח דירה. המבטח שלח אליו סוקר מטעמו (על ידי מחלקת החיתום) אשר העריך את תכולת הדירה לרבות תכשיטים. הביטוח נערך על בסיס הערכת הסוקר. חודש לאחר מקרה ארעה פריצה ונגנבו תכשיטים. השמאי שנשלח מטעם החברה (על ידי מחלקת התביעות) מתעלם מהערכת הסוקר וקובע שערך התכשיטים שנגנבו נמוך מזה שנקבע על ידי סוקר החברה, הפיצוי מוצע כמובן בהתבסס על הערכת השמאי. הוא שאמרתי שתי חברות שאינן מכירות האחת בשנייה. ברקע הדברים יש לזכור כי הסוקר של החברה קבע את הערכתו כאשר התכשיט היה פיזית בידו, בעוד שבידי השמאי היה תאור בלבד.

נקודה חשובה מאד היא עניין התניות המיגון. כבר ידוע לכולם, שהתניות המיגון אינן תנאי מוקדם לשיפוי או שדרישות מיגון שלא נעשה לגביהן וידוא ביצוע, או שהמבוטח לא הסכים לביצוען לפני הפקת הפוליסה אינן תקפות.

ידוע לכולם גם ששינויים חד צדדיים שמוכנסים על ידי החברה לפוליסה אין להם תוקף אם לא קיבלו את אישור המבוטח בכתב. אולי ידוע לכולם, אבל לא תמיד ידוע למחלקת התביעות. במקרה של תביעה התביעה תידחה בגין סעיפים כאלה ללא הנד עפעף.

הדבר רק מדגיש את הצורך לבדוק היטב את הפוליסות המונפקות על ידי החברה  ולוודא היטב שהן הוצאו בהתם למה שהוסכם ושאין בהן תוספות או סעיפים אשר יכולים לתת לכיסוי פרשנות אחרת.

במיוחד מסוכנים אותם סעיפים אשר נכללים האופן אוטומטי ברשימה של הפוליסה והחתם “אינו יכול למחוק או לבטל”. יש לזכור שתמיד ניתן להכניס לרשימה מלל חופשי שיעשה סדר.

שיטת הסמוך, יהיה בסדר, אף פעם לא דחו לי תביעה, אנחנו החתמים נשמור עליך, בבית משפט זה לא יעמוד, כבר מזמן פשטה את הרגל. חשוב ביותר שנזכור ברגע שנדחתה תביעתו של המבוטח, גם אם בסופו של דבר המבוטח יקבל את מה שמגיע לו נזק כבר נגרם, גם ללקוח וגם לסוכן.