להפקיע מהמבטחים את הטיפול בתביעות

מאת: גדעון ארמן

המגמה המתפתחת בענף הביטוח לעניין הטיפול בתביעות הולכת ומחמירה ומגיע למצבים אבסורדיים וחסרי כל הגיון הוגנות או מוסר. ההסדרים שהושתו על ידי הפיקוח אינם פותרים את הבעיה. נראה שהגיע הזמן לנקוט בצעדים חדשניים ומהפכניים לטיפול בבעיה. ללא טיפול שורש אמיתי המצב רק ילך ויחמיר.
אם פעם, פקיד התביעות ראה את תפקידו בבדיקת התביעה מתוך כוונה לשלם למבוטח את אשר מגיע לו בהתאם לתנאי הביטוח שערכו עבורו. כיום פקיד התביעות רואה את תפקידו במציאת כל דרך אפשרית לגיטימית או לא לדחיית התביעה או לטעון לחוסר כיסוי, ואם לא נמצאה עילה כזאת, אז פשוט להוציא למבוטח את הנשמה עד שיתרצה ויתפשר. גם גרירת המבוטחים לבתי משפט אינה מטרידה את המבטחים שכן הם רק מרוויחים מכך. חלק מהמבוטחים יוותר על התביעה בגלל העלויות הנדרשות והזמן שיקח ולכן יעדיף לוותר או להתפשר. גם אם המבוטח יהיה איש עקרונות וילך עד הסוף הרי שבמקרה הגרוע ביותר ישלם המבטח את הסכום שהיה ממילא אמור לשלם.
ההתנהלות הזאת כאמור, רק הולכת ומחמירה עם הזמן. זאת מעבר לנטייה שמורגשת בצורה ברורה היא, התעלמות של אנשי התביעות מהעקרונות והמורשת המקצועית של ענף הביטוח והצמדות לפרשנות מילולית רגילה של מלל הפוליסות כדי לנסות ולדחות תביעות על קוצו של פסיק למרות שהביטוח כעקרון מכסה את הנזק המדובר. אבל החמור ביותר הוא במצבים בהם גם לאנשי התביעות כבר אין תירוצים, אבל אין חשק או ביטחון לשלם, אז פשוט מנתקים מגע מהמבוטח, לא עונים לטלפונים או לפניות אחרות ונותנים למבוטח להתבשל ולהילחץ עד שבשלב מסויים באים אליו בהצעת פשרה שאין לה שום בסיס או לגיטימיות והמבוטח כבר שבור ונאלץ לקבל את מה שמציעים לו.
דוגמאות כלליות: דחיית תביעות על בסיס חריגים מפוליסה אחרת.
אי הכרה בסקרים שנערכו על ידי החברה
הפניית לקוחות לחנויות בהסכם
תת ביטוח על סכום הביטוח במקרה של אובדן כללי
גוררים ונגררים בלגן חוסר עקביות ובעיה בפסיקה.

הרמה המקצועית הולכת ומתדרדרת,
אין שום לימוד או הדרכה של העובדים ביסודות הביטוח ועקרונותיו.

פתרונות:
וועדה בלתי תלויה של אנשי ביטוח שמאים ומשפטנים במסגרת מוסד המפקח שתהווה ערכאת ערעור שתטפל בפניות של מבוטחים המתלוננים על עוולות. אבל שהתגובה תהיה מהירה ועם שיניים.

אי אפשר לסמוך על כוחות השוק שיפתרו את הבעיה. העובדה היא שלמרות הנוהלים ולמרות ההוראות הברורות של המפקח ולמרות הפסיקה ולמרות הפירסום של התנהלות החברות, המצב רק הולך ומתדרדר.

הפתרון שאני בא להציע כאן הוא פשוט. בואו נפקיע מהמבטחים את הטיפול בתביעות. זו איננה המצאה פרטית שלי זה מצב שבצורה זו אחרת קיים כבר בארה”ב מזה שנים רבות. הרעיון הוא שיש להקים חברות שיתמחו בנושא הטיפול בתביעות ביטוח. חברות אלה תהיינה עצמאיות ובלתי תלויות במבטחים. בחברות יפעלו שמאים, חוקרים, עו”ד, מומחי ביטוח ועוד. הם יקבלו לידם את פוליסות הביטוח ויבדקו את התביעה הן בצד הכיסוי והן בצד הנזק ועל פי חוו”ד שהם ינפיקו חברת הביטוח תסלק את התביעה. בצורה זו ינותק הקשר הישיר בין החברות לגורמי המקצוע כמו שמאים חוקרים ועוד, אשר לא ירגישו חובה לדאוג למי שדואג לפרנסתם ולפעול כבעלי מקצוע אובייקטיביים ועצמאיים. כך ינותק, הטיפול בתביעה מהאינטרסים הנוגדים והטבעיים של המבטחים לעשות כל שאפשר להקטין את הוצאותיהם על ידי הקטנת תשלומי התביעות למבוטחים.