ניסיון תביעות – סוד כמוס

מאת: גדעון  ארמן

במהלך השנים האחרונות מתקשחת מגמה ברורה אצל כל חברות הביטוח, להסתיר את ניסיון התביעות של הלקוח ולא לאפשר למבוטח לקבל את הנתונים הבסיסיים הנוגעים למקרי ביטוח שאירעו בתקופה בה היה מבוטח אצל המבוטחים.

לא ברורה לי לחלוטין הסיבה לתופעה זאת, אבל ברור שיש בכך פגיעה קשה במבוטחים. למעשה מדובר ברב המקרים, ובמיוחד בעסקים קטנים ובינוניים, באינפורמציה שקיימת רק אצל המבטחים שהם ורק הם הגורם המקצועי המטפל בתביעות. אם בתביעות הרכוש יש למבוטחים מידה מסויים על התביעה (גם את דו”ח השמאי החברות משתדלות להחביא), הרי שבתביעות בענפי החבויות, למעשה מרגע שהתביעה הועברה לטיפול החברה למבוטח אין שום מידע על התביעה. בוודאי לא בכל הקשור להערכת החברה לגובה התביעה הצפוי (התלויות).

כך נמנעת מהמבוטח אפשרות לבצע בעסקו ניהול סיכונים אשר בעזרתו יוכל לשפר את בטיחות העסק ואת דרכי ההתמודדות עם הפגיעות הנגרמות ברשלנותו.

אבל, החמור ביותר, הוא בכך, שבו בזמן שהחברות מסתירות מהמבוטח את ניסיון התביעות שלו, הן מתנות מתן הצעות לביטוח עסקים בקבלת אותו ניסיון תביעות. המבטחים אינם מוכנים לקבל את הצהרת המבוטחים על מצב התביעות בעסקו, הן דורשות  לקבל ניסיון תביעות מפורט מהמבטחים הקיימים של המבוטח. כך נוצר מצב שבו המבטח הקיים למעשה כובל אליו את המבוטח ומטרפד את האפשרות של המבוטח לעבור לחברת ביטוח אחרת.

הדבר חמור במיוחד כאשר מדובר בעסקים שהם מטיבעם עתירי תביעות. בעסקים כאלה אף מבטח לא יהיה מוכן להיכנס לסיכון אם לא יעמוד בפניו ניסיון תביעות מפורט שיאפשר לו לבצע את החישובים האקטואריים כדי שיוכל לערוך חיתום נאות לעסק. בהעדר ניסיון תביעות מפורט כזה, המבוטח נותר שבוי בידי המבטח הקיים ונאלץ לשלם את הפרמיות הנדרשות על ידו ללא שום יכולת לנסות להשיג הצעות מחברות אחרות בשוק.

ידוע בענף על הגישה הבסיסית של הפיקוח שלא להתערב בביטוחים עסקיים. אבל עליו לקחת בחשבון שרב מחלט של העסקים במדינת ישראל הם עסקים קטנים שאין להם יכולת לעמוד מול מבטחים יותר מאדם פרטי בעל דירה או בעל רכב.

הדרך היחידה לפתור בעיות מסוג זו המוצגת כאן היא רק בהתערבות של הפיקוח. הגיע הזמן שתצא הנחייה מפורשת ומחייבת של הפיקוח שתחייב את המבטחים למסור למבוטח 30 יום לפני תום תקופת הביטוח או באופן מיידי כאשר הביטוח מבוטל באמצע התקופה, או על פי דרישה מפורשת של המבוטח בכל עת, את נתוני התביעות שלו לתקופה של 5 שנים או תקופת היותו מבוטח בחברה, הארוך מביניהם.  על הדוח לפרט את ניסיון התביעות לכל ענף ולכל שנת ביטוח ויכלול לפחות את הנתונים הבאים: תאריך האירוע, מהות הנזק, שם הנפגע, סכום ששולם וסכום התלוי.

הפיקוח עשה זאת בהתייחס לתביעות בביטוח רכב. אין שום סיבה שלא יעשה הדבר גם לגבי כל ענפי הביטוח האלמנטארי האחרים הן הפרטיים והן העסקיים. הדבר יעזור בהגברת השקיפות בשוק ומניעת היכולת של מבטחים לבצע מניפולציות ולפגוע בזכויותיהם הבסיסיות של מבוטחיהן.

 

_______________________
          © כל הזכויות שמורות
ארמן יועצים –  ניהול סיכונים וביטוח
התאנה 7  בנימינה  30500   04-6289141
054-6517017   gideon@ehrman.co.il