תעלומת ה”אש” הנעלמה

מאת: גדעון ארמן

לא אחת אנו נתקלים בסיטואציה, שיש דבר שהוא מוכר ידוע ורגיל מאז ומעולם, דבר שאיננו טורחים לבדוק כי אנו בטוחים שהוא קיים. בדרך כלל מדובר במשהו יסודי שכולנו למדנו ומכירים מאז שאנו עוסקים בביטוח.
דוגמה לכך, היא כיסוי ה”אש” ב”ביטוח ציוד מכני הנדסי”. מאז ומעולם הגדרת מקרה הביטוח בביטוח זה כוללת שני מרכיבים. האחד ביטוח כל הסיכונים לאירוע תאונתי שנגרם מגורם או מכוחות חיצוניים והשני הוא כיסוי “אש”. והרי “אש” הוא אירוע תאונתי לכל דבר, מה מצאו רבותינו לציין אותו במפורש ככיסוי הכלול בביטוח. אין זאת, אלא להדגיש שהכיסוי לנזקי אש הוא כללי ולא רק מאירוע של פגיעה מגורם חיצוני או מכוחות חיצוניים.
נראה לי, שבנקודה זו שחשוב להסביר (למרות שזה בוודאי ידוע לכל) את המשמעות המיוחדת והיחודית שיש למושג “אש” בכל הקשור לענף הביטוח. ביטוח ה”אש” הוא הביטוח הבסיסי והיסודי הקיים בענף ביטוח הרכוש. זה היה הביטוח הראשון שנעשה אי פעם לנזקים לרכוש. עם הזמן נוסף לביטוח הזה גם כיסוי לנזקי ברק, אבל על זה נדבר בפעם אחרת. הכיסוי היסודי של “אש” מכסה נזק אש תאונתי מכל סיבה שהיא למעט מעשה זדון של המבוטח או מטעמו. עם השנים כדרכו של עולם הביטוח נוספו לפוליסה חריגים מסויימים, כמו: התפוצצות, רעידת אדמה, פרעות ועוד. חריג מעניין הוא “סעיף חשמל” אשר קובע כי במקרה של אש שהיא תוצאה של כשל חשמלי המפורט בסעיף, מקור האש לא יהיה מכוסה אבל כל שאר הרכוש שנשרף מכוסה. משך השנים הורחבה הפוליסה לכלול גם סיכונים נוספים עד שקיבלנו את הפוליסה לביטוח אש מורחב, פוליסה שהיא הבסיס לכמעט כל פוליסות הרכוש הקיימות בשוק ובכולן הסיכון הראשון בין הסיכונים המבוטחים הוא “אש”.

טוב, אז מה פתאום קפצתי ואני כותב על דברים שהם מובנים מעליהם לכל אחד מאיתנו. כל זאת משום שלפני זמן מה פנה אלי סוכן ותיק ומכובד להתייעץ איתי על מקרה שיש לו בו נשרף כלי צמ”ה המבוטח בביטוח לציוד מכני הנדסי עקב קצר חשמלי, נזק שנדחה בטענה שהפוליסה אינה מכסה נזקי אש. מבדיקה שערכתי בנוסחים שונים של חברות שונות מצאתי שאכן קיימים בשוק נוסחים שבהם הושמט כיסוי ה”אש” מהגדרת מקרה הביטוח. כלומר, ביטוח הצמ”ה לפי נוסחים אלה מכסה אך ורק אירועים תאונתיים שנגרמו מגורם או מכוחות חיצוניים ולכן נזק אש שאיננו ממקור כזה אינו מכוסה.
רק כדי לסבר את האוזן והעין, המצב די דומה לכיסוי הניתן על ידי הפוליסה התקנית לביטוח רכב. גם כאן הביטוח הוא “כל הסיכונים” אבל מכוסה גם נזק אש. האם מישהו מעלה על דעתו להשמיט מהכיסוי של פוליסת הרכב את כיסוי האש?
המלצתי לפיכך היא, שיש לבדוק היטב את נוסח הפוליסה כאשר עורכים ביטוח (מה שנכון וחשוב בכל ביטוח שאנו עורכים), גם אם מדובר בדברים טריוויאליים שאמורים להיות ברורים לכל, ואם מוצאים חריגה מהמקובל לדרוש שהמצב יוחזר לקדמותו. בנושא הדיון שלנו, במידה וביטוח הצמ”ה אינו כולל כיסוי “אש” במסגרת הגדרת מקרה הביטוח, יש לדרוש שברשימה של הפוליסה יצויין במפורש שהפוליסה כוללת גם כיסוי אש.
תקוותי היחידה היא שהחברות אשר השמיטו את כיסוי האש יחזירו עטרה ליושנה, וכל חברה שאצלה הושמט הסיכון, תתקן את הפוליסות כך שתכלולנה גם את כיסוי האש. ותקוותי הנוספת היא , שמאמר זה לא יגרום לחברות נוספות לאמץ את הרעיון של השמטת ביטוח האש, כפי שקרה כבר במספר מקרים בהם דיווחתי על חריגות שונות בעבר.

_______________________
© כל הזכויות שמורות
ארמן יועצים – ניהול סיכונים וביטוח
התאנה 7 בנימינה 30500 04-6289141
054-6517017 gideon@ehrman.co.il